-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2429 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

جواني 23ساله هستم و امسال در دبيري برق دانشگاه شهيد رجايي قبول شده ام . به خاطر رفتارنامناسب پدر و مادرم در خانواده , من يك فرد گوشهء گير و كم حرف و كم حوصله و خجالتي بار آمده ام . چون درآينده بايد به عنوان معلّم در دبيرستان تدريس كنم , از شما خواهانم كه مرا راهنمايي نماييد تا نگراني و اضطراب وحالت انزوا در اينجانب برطرف شود و با شهامت صحبت نمايم .

گوشه گيري و انزوا ريشه در برخوردهاي غير صحيح پدر و مادر در خانواده دارد و شما متأثر از اين رفتارها در وضعيتي قرار داريد كه از روحيهء با نشاط و برخورد اجتماعي صحيح بهره مند نيستيد, امّا آنچه اكنون اهميت دارد, آگاهي و درك صحيح شما از موقعيت خاصي است كه با آن رو برو هستيد. تلاش شما براي شناخت مشكل و يافتن راه حلّي براي برطرف نمودن آن قابل تحسين است , هر چند, در ابتداي راه باشيد و نياز به استفامت وپايداري داريد تا بتوانيد خود را دريابيد براي بهتر و كامل شدن , بهترين دوره , جواني است . در اين دوره اگر جوان خود و نقايص و مشكلاتش را بشناسد و عزم راسخ در جهت كمال و پيشرفت دشته باشد, مي تواند مشكلات و موانع را برطرف كند و شخصيتي مطلوب را دارا شود. انسان در مسير زندگي با استعانت از خداوند سبحان مي تواند هرمشكلي را حلّ نمايد و به سرمنزل مقصود برسد. برادر گرامي , شما با دو مشكل عمده مواجه هستيد: 1- انزوا وگوشه گيري ;2- عدم شهامت براي صحبت كردن و بيان مقصود و به نظر مي رسد بين دو مشكل شما پيوند خاصي ديده مي شود, چون گوشه گيري و انزوا باعث شده است به تدريج از شخامت ابراز مقصود بهره مند نشويد و نتوانيدمطالب مورد نظر خود را به راحتي بيان و اظهار كنيد.

بهترين راه حلّ اجتماعي شدن به نحو صحيح و پشت سرگذاشتن دوران انزوا و كم رويي است كه عزم و اراده ءجدي را طلب مي كند. در اين طريق بايد به نحوي متعادل قدم برداريد تا به طرزي مناسب در وضعيت مطلوب قرارگيرد. در اين مسير يأس و نااميدي را از خود دور كنيد و از شكست ها و سختي ها هراس به دل راه ندهيد. سعي كنيدمطالب مورد علاقهء خود را ابراز كنيد, هر چند در آغاز امردر اين راه با نقايص و كمبودهايي مواجه شويد. طريق تكامل براي شما به تدريج هموار مي شود و پيشرفت شما طي مراحل مختلفي حاصل مي شود. از اين رو نبايد فشارزيادي بر خود وارد كنيد و متوقع باشيد يك دفعه اين حالت در شما برطرف شود. شما بايد اعتماد به نفس خود راتقويت نماييد و مصمم و جدي باشيد كه اجتماعي شدن را همواره مي كند. گسترش پيوندهاي عاطفي با پدر و مادر وخانواده و برخورد و معاشرت مناسب با دوستان دانشگاهي بستر مناسبي است كه زودتر و سريع تر مشكل شما رابرطرف كند.

شهامت براي صحبت كردن , به تدريج حاصل مي شود. با رياضت كشيدن و سعي و تلاش مستمر به مرحله اي خواهيد رسيد كه به راحتي از عهده تدريس برآييد. دوران تحصيلات دانشگاهي براي شما بهترين موقعيت براي ارتقاي شخصيت و خودشناسي است . با دل سپردن به خداوند سبحان در اين مسير موفق خواهيد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.